مرور برچسب

توصیه های پیش از جراحی مفصل ران

جراح ارتوپد ران

 جراح ارتوپد ران جراح ارتوپد ران : تعویض مفصل ران نوعی عمل جراحی است که به تعویض مفصل لگن هم معروف است. در  جراحی تعویض مفصل ران پزشکمتخصص  جراح ارتوپد، مفصل ران بیمار را که خراب شده است برداشته و به جای آن یک مفصل مصنوعی میگذارد.…
Saudi ArabiaEnglish