مرور برچسب

جدی‌ ترین عوارض دیابت

زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی  زخم پای دیابتی ­عارضه ای است که در آن ارزیابی کامل زخم بسیار مهم است  و نکته حائز اهمیت این است که همه افراد دیابتی، باید سالیانه از نظر تشخیص گروه پرخطر، معاینه شوند، که شامل بررسی حس محافظتی، ساختمان پا، بیومکانیک میشود.…
Saudi ArabiaEnglish