مرور برچسب

دیسپلازی چیست

جراح ارتوپد استخوان ران

جراح ارتوپد استخوان ران جراح ارتوپد استخوان ران :سرطان استخوان یک نوع نادر از سرطان است که در استخوان‌ها آغاز می‌شود این وضعیت جُدا از «سرطان استخوان ثانویه» است که به سرطانی گفته می‌شود که بعد از توسعه در قسمت دیگری از بدن، به استخوان…
Saudi ArabiaEnglish