مرور برچسب

مراقبت های بعد از جراحی

جراحی ارتوپدی زانو

جراحی ارتوپدی زانو جراحی ارتوپدی زانو روش جراحی معمول است  برای درمان آرتروز و ساییدگی مفصل زانو ، جراحی عضله از کنار کشکک و برگرداندن کشکک و  در مواقعی که به علت آسیبهای زانو این مفصل تخریب شده است، دردهای شدیدی در آن ایجاد می شود که ممکن…
Saudi ArabiaEnglish